Energitilskud

KM-Leasing kan oplyse at Electrolux har indgået aftale med EWII A/S om en udbetaling af energitilskud til de forbrugere, der erhverver en Electrolux luft-luft varmepumpe, som erstatning for elvarme, olie- eller gasopvarmning i enten helårsbeboelse eller sommerhus

Tilskuddet kan udbetales når forbrugeren i forbindelse med købet har udfyldt og underskrevet skemaet ”Aftale om tilskrivningsretten af energibesparelser”. Gøres dette ikke kan tilskuddet ikke udbetales.

Gælder kun ved køb af varmepumpe. Ikke leasing

Skemaet udfyldes og sendes til
Skemaet skal i underskrevet og udfyldt tilstand sendes til

energiraadgivning@trefor.dk

det er også muligt at sende med post til:

EWII A/S, att. Malene Dandanell
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Ved indsendelse af skemaet er det ikke muligt at afgive retten til anden side (forståes som anden ekstern aktør eller net- og distributionsselskab)

Tilskuddet vil herefter blive udbetalt direkte fra EWII A/S til forbrugeren.
Tilskudsberettigede varmepumper skal også opfylde kravene i BR15, samt ECO design.

Tilskudsberettigede varmepumper
Fra d.d 25/3/17 er følgende af Electrolux varmepumper tilskudsberettigede:

EXH12RLEW
EXH09RLEW
EPH12MLIW
EPH09MLIW
EXH09HL1W
EXH12HL1W
EPH09NLIW

Hent skemaet
Klik her for at downloade skemaet til udfyldelse “Aftale om tilskrivningsretten af energibesparelser”