Energitilskud

KM-Leasing kan oplyse at Electrolux har indgået aftale med EWII A/S om en udbetaling af energitilskud til de forbrugere, der erhverver en Electrolux luft-luft varmepumpe, som erstatning for elvarme, olie- eller gasopvarmning i enten helårsbeboelse eller sommerhus

Tilskuddet kan udbetales når forbrugeren i forbindelse med købet har udfyldt og underskrevet skemaet ”Aftale om tilskrivningsretten af energibesparelser”. Gøres dette ikke kan tilskuddet ikke udbetales.

Skemaet udfyldes og sendes til
Skemaet skal i unerskrevet og udfyldt tilstand sendes til

energiraadgivning@trefor.dk

det er også muligt at sende med post til:

EWII A/S, att. Malene Dandanell
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Ved indsendelse af skemaet er det ikke muligt at afgive retten til anden side (forståes som anden ekstern aktør eller net- og distributionsselskab)

Tilskuddet vil herefter blive udbetalt direkte fra EWII A/S til forbrugeren.
Tilskudsberettigede varmepumper skal også opfylde kravene i BR15, samt ECO design.

Tilskudsberettigede varmepumper
Fra d.d 25/3/17 er følgende af Electrolux varmepumper tilskudsberettigede:

EXH12RLEW
EXH09RLEW
EPH12MLIW
EPH09MLIW
EXH09HL1W
EXH12HL1W
EPH09NLIW

Hent skemaet
Klik her for at downloade skemaet til udfyldelse “Aftale om tilskrivningsretten af energibesparelser”